Windows 10: een back-up maken

Windows 10: een back-up maken

Windows 10 kan volledig automatisch uw belangrijke bestanden beschermen in een reservekopie. U weet zo onderhand wel dat het altijd belangrijk is om een back-up te maken. Maar vaak nemen we pas maatregelen als het al fout is gegaan. Dus hoe zorgen we dat u die goede voornemens om te back-uppen ook echt gaat uitvoeren? Door het in Windows 10 te automatiseren natuurlijk!
Waarom back-uppen?
Ja hé, hé. Om mijn belangrijke bestanden veilig te stellen! Dat klopt natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat u een back-up wilt van uw hele systeem. Mocht er iets onherstelbaar misgaan met Windows 10 dan kan die back-up in zijn geheel worden teruggezet en u bent weer terug in de wedstrijd. De eerste vraag die u uzelf moet stellen is: waarvan wil ik een back-up? Van alleen belangrijke bestanden, alle bestanden of van het hele Windows-systeem? We beschrijven al deze opties in de volgende alinea’s.
Back-up maken van bestanden
Een back-up maken van bestanden is voor Windows 10 geen probleem. U stelt het eenmalig in en voortaan worden uw bestanden automatisch geback-upt. U hebt daarvoor wel een externe harde schijf nodig die het liefst altijd met de pc is verbonden. Stel dan de back-up als volgt in:
 Klik op Starten > Instellingen > Bijwerken en Beveiliging.
 Klik op Back-up.
 Sluit een externe harde schijf aan.
 Klik op Een station toevoegen en selecteer de externe harde schijf.
 Klik op de knop Meer opties.
 U ziet nu de standaardinstellingen van Windows. Er wordt elk uur een back-up gemaakt van uw bestanden. Klik op Nu een back-up maken om de eerste back-up te maken.
Standaard wordt een back-up gemaakt van alle bestanden die in uw gebruikersmap staan. U kunt ervoor kiezen sommige mappen niet mee te nemen. Of, als u bepaalde bestanden op een andere plek opslaat, u wijst mappen aan die ook moeten worden meegenomen. Doe in beide gevallen het volgende:
 Klik op Starten > Instellingen > Bijwerken en Beveiliging.
 Klik op Back-up > Meer opties.
 U ziet ongeveer in het midden van het scherm ‘Back-up maken van deze mappen’. Daar staat een lijst van alle mappen die worden meegenomen in de back-up. Wilt u een map toevoegen, klik op Map toevoegen en wijs vervolgens de map aan en klik op Deze map kiezen.
 Wilt u een map verwijderen, klik op de betreffende map en klik daarna op Verwijderen.
Een back-up terugzetten
Wilt u de bestanden waarvan u een back-up hebt gemaakt, weer terugzetten? Doe dan het volgende:
 Klik op Starten > Instellingen.
 Klik op Bijwerken en Beveiliging > Back-up.
 Klik op de knop Meer opties.
 Scrol helemaal naar beneden en klik op Bestanden terugzetten vanuit de huidige back-up.
 Selecteer de bestanden die u wilt herstellen.
 Klik op de knop Terugzetten naar oorspronkelijke locatie. Dat is de groene ronde knop onder aan het scherm.
Back-uppen in de cloud
Het is ook mogelijk om bestanden online op te slaan. Handig als u geen zin hebt om een externe harde schijf aan te schaffen. Bekende gratis diensten zijn Dropbox, Google Drive en OneDrive. De hoeveelheid (gratis) opslagruimte verschilt per aanbieder, maar de standaardruimte is over het algemeen niet genoeg om een back-up te maken van de gehele computer. Wel kunt u er natuurlijk voor kiezen om hier alleen de belangrijke bestanden in op te slaan. De diensten bieden na installatie een gemakkelijke toegang tot de bestanden via de Verkenner. Bestanden die u dan aanpast in de bijbehorende map op de computer, worden gelijk gesynchroniseerd en staan op internet opgeslagen. Een bijkomend voordeel is dat u overal toegang hebt tot uw bestanden als u verbinding hebt met internet. OneDrive heeft een streepje voor op Dropbox en Google Drive omdat het standaard aanwezig is in Windows 10.
Systeemkopie van Windows 10 maken
Voor gevorderden: een systeemkopie betekent dat u een kopie maakt van de hele pc. Dus inclusief Windows, programma’s en alle bestanden. U maakt een kopie van het systeem voor het geval er ooit iets ernstigs misgaat. Het is iets wat u eenmalig doet. Dus u hebt er niet zoveel aan als het u gaat om uw dierbare bestanden. Dan zijn de hierboven genoemde methodes beter. Voor het maken van een systeemkopie hebt u een aangesloten externe harde schijf nodig. U maakt een systeemkopie als volgt:
 Klik op Starten > Instellingen.
 Klik op Bijwerken en Beveiliging > Back-up.
 Klik op Back-up maken en terugzetten.
 Klik linksboven op Een systeemkopie maken.
 Klik nadat de back-uplocatie is gekozen op de knop Volgende.
 Selecteer, indien nodig, alle partities en klik op Volgende.
 Klik op Back-up starten.
Het duurt enige tijd voor de kopie klaar is.