Copyright

Alle foto’s zijn door ondergetekende gemaakt, tenzij anders vermeld.


Het copyright van deze website,  van alle teksten, foto’s en andere producties op deze website berust bij ondergetekende.

Voor persoonlijk gebruik mogen foto’s e.d. naar de eigen computer worden gedownload.

Het is niet toegestaan om het materiaal op deze website in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen, te reproduceren of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van ondergetekende.
Het gaat dan onder meer over het gebruik voor eigen websites, DVD, artikelen, lezingen, cursussen of andere doeleinden.

Toestemming kan aan ondergetekende worden gevraagd via door het sturen van een e-mail naar fotostudiogustav@gmail.com

Bij toestemming is de vermelding van de site verplicht.  Mijn naam mag erbij worden geplaatst.
Het klinkt allemaal nogal formeel maar ik wil ongewenst gebruik of misbruik van mijn materiaal voorkomen;

All rights reserved. No part of website  may be reproduced, stored or published
in any form or in any way without prior permission
Downloading of photo’s for strictly private use has been permitted.

NB. Als fotograaf verkrijgt hij automatisch auteursrecht op al zijn foto’s.

Aan zijn toestemming (licentie) voor het gebruik van een foto kunnen financiële voorwaarden worden verbonden.

Heeft u vragen, suggesties voor de website, laat het mij weten  via de e-mail .